Maroko w liczbach

Powierzchnia: 711 tys. km
Ludność: 32,7 mln
Stolica: Rabat
Ustrój: monarchia

Marokańska walka o uwolnienie się spod panowania Francji zakończyła się sukcesem w 1956 roku. Umiędzynarodowione miasto Tanger zostało w tym samym roku przyłączone do nowo powstałego państwa. Pod koniec lat siedemdziesiątych Maroko zaanektowało Saharę Zachodnią, ale status tego terenu pozostaje nierozstrzygnięty.

Przeprowadzane stopniowo w latach dziewięćdziesiątych reformy polityczne doprowadziły do powstania w 1997 roku dwuizbowego parlamentu. We wrześniu 2002 po raz drugi przeprowadzono wybory parlamentarne, a w 2003 ? wybory samorządowe.

Geografia
Położenie: północna Afryka, nad Oceanem Atlantyckim i Morzem Śródziemnym
Powierzchnia: 446550 km?
Porównanie powierzchni: prawie półtora raza większe od Polski
Granice: Algieria 1559 km, Hiszpania (Ceuta) 6,3 km, Hiszpania (Melilla) 9,6 km, Sahara Zachodnia 443 km
Linia brzegowa: 1835 km

Klimat: wzdłuż wybrzeża podzwrotnikowy, w głębi kraju kontynentalny suchy i skrajnie suchy
Ukształtowanie terenu: wybrzeże północne i wnętrze kraju górzyste, duże obszary zajmują otaczające je wyżyny, doliny górskie i żyzne równiny przybrzeżne
Najniższy punkt: Sabcha Tah -55 m
Najwyższy punkt: Dżabal Tubkal 4165 m

Zasoby naturalne: fosforyty, rudy żelaza, mangan, ołów, cynk, ryby, sól
Użytkowanie ziemi: grunty orne 19,61%; stałe uprawy 2,17%; inne 78,22% (2001)
Nawadnianie: 12 910 km? (1998)

Zagrożenia naturalne: w górach na północy występują trzęsienia ziemi; okresowe susze
Problemy ekologiczne: pustynnienie i degradacja gleb (erozja gleb spowodowana działalnością rolniczą, nadmiernym wypasem i niszczeniem roślinności); wody zanieczyszczone ściekami; zasolenie zbiorników wodnych; zanieczyszczenie wód przybrzeżnych ropą

Ludność
Liczba ludności: 32 725 847 (2005)
Struktura wiekowa: 0-14 lat 32,1%; 15-64 lat 63%; ponad 65 lat 4,9% (2005)
Przyrost naturalny: 1,57? (2005)
Struktura płci: 1,05 mężczyzna na 1 kobietę (2005)
Śmiertelność niemowląt: 41,62 zgonów na tysiąc urodzeń (2005)
Długość życia: 70,66 lat (2005)
Długość życia mężczyzn: 68,35 lat (2005)
Długość życia kobiet: 73,07 lat (2005)
Płodność: 2,73 dzieci na jedną kobietę (2005)
Grupy etniczne: Arabowie i Berberowie 99,1%, Żydzi 0,2%, inni 0,7%
Grupy wyznaniowe: muzułmanie sunnici 98,7%, chrześcijanie 1,1%, żydzi 0,2%
Języki: arabski (urzędowy), dialekty berberskie, francuski
Analfabetyzm: 48,3% (2003)
Analfabetyzm mężczyzn: 35,9% (2003)
Analfabetyzm kobiet: 60,6% (2003)

Polityka
Nazwa oficjalna: Królestwo Maroka
Nazwa skrócona: Maroko
Nazwa arabska oficjalna: Al-Mamlaka al-Maghribijja
Nazwa arabska skrócona: Al-Maghrib
Ustrój: monarchia konstytucyjna
Stolica: Rabat (arab. Ar-Ribat)
Podział administracyjny: 37 prowincji i 2 okręgi (wilaja)
Uzyskanie niepodległości: 2 marca 1956 (od Francji)
Święto narodowe: Święto Tronu 30 lipca (objęcie władzy przez króla Muhammada VI)
Konstytucja: z 10 marca 1972, za zmianami z 4 września 1992 i z września 1996
System prawny: oparty na prawie muzułmańskim, francuskim i hiszpańskim
Prawo głosu: od 18 lat; powszechne
Głowa państwa: król Muhammad VI (od 23 lipca 1999)
Szef rządu: premier Driss Jettou (od 9 października 2002)
Rząd: Rada Ministrów wyznaczana przez króla

Wybór głowy państwa: brak; monarchia dziedziczna; premier wyznaczany przez króla po wyborach parlamentarnych
Władza ustawodawcza: dwuizbowy Parlament składający się z Izby Doradców (270 członków wybieranych pośrednio przez rady lokalne i związki zawodowe na dziewięcioletnią kadencję; jedna trzecia członków wybierana co trzy lata) i Izby Reprezentantów (325 członków wybieranych w wyborach powszechnych na pięcioletnią kadencję; 295 ? z list ogólnych i 30 ? z list kobiecych)
Władza sądownicza: Sąd Najwyższy

Problemy międzynarodowe: Maroko administruje Saharą Zachodnią, ale kwestia suwerenności tego terytorium pozostaje nierozwiązana, ONZ zapowiada przeprowadzenie referendum w tej sprawie, od września 1991 trwa nadzorowane przez ONZ zawieszenie broni; Hiszpania posiada pięć enklaw (miasta Ceuta i Melilla oraz przybrzeżne wyspy Penon de Alhucemas, Penon de Velez de la Gomera i Islas Chafarinas), do których pretensje rości Maroko. Kraj jest jednym z najważniejszych punktów przerzucających nielegalnych imigrantów do Europy.

Gospodarka
Opis gospodarki kraju: Maroko stoi w obliczu problemów typowych dla krajów rozwijających się. Marokański rząd od początku lat osiemdziesiątych stara się przy pomocy Międzynarodowego Funduszu Walutowego, Banku Światowego i Klubu Paryskiego, realizować program gospodarczy zmierzający do zmniejszenia wydatków, redukcji ograniczeń dla działalności prywatnej i handlu zagranicznego oraz osiągnięcia trwałego wzrostu gospodarczego. Dirham jest już walutą w pełni wymienialną w transakcjach rachunków bieżących, wprowadzono w życie reformy sektora finansowego. Susze spowodowały spadek mającej dla Maroka kluczowe znaczenie produkcji rolnej i wpłynęły na spowolnienie gospodarki w 1999 i 2000 roku.

W tym okresie Maroka osiągnęło jednak znaczny napływ dewiz ze sprzedaży pozwoleń dla operatorów sieci komórkowych i częściowej prywatyzacji państwowej firmy telekomunikacyjnej. Poważne i dalekosiężne wyzwania, mające na celu poprawę poziomu życia oraz stworzenie młodzieży lepszych perspektyw pracy, to obsługa długu zagranicznego, przygotowanie gospodarki do swobodniejszego handlu z UE i podniesienie poziomu edukacji oraz pozyskanie inwestorów zagranicznych.

PKB wg parytetu siły nabywczej: 139,5 mld USD (2005)
Realny wzrost PKB: 1,8% (2005)
PKB wg parytetu siły nabywczej na 1 mieszkańca: 4 300 USD (2005)
Struktura PKB: rolnictwo 21,7%, przemysł 35,7%, usługi 42,6% (2004)
Inflacja: 2,1% (2005)
Zatrudnienie: rolnictwo 40%, przemysł 15%, usługi 45% (2003)
Bezrobocie: 10,5% (2005)
Przemysł: wydobycie i przetwórstwo fosforytów, przetwórstwo żywności, wyroby skórzane, tekstylia, budownictwo, turystyka
Produkcja energii elektrycznej: 17,35 mld kWh (2003)
Zużycie energii elektrycznej: 17,58 mld kWh (2003)
Eksport energii elektrycznej: 0 kWh (2003)
Import energii elektrycznej: 1,45 mld kWh (2003)
Źródła energii: paliwa kopalne 89,19%, woda 10,81% (1999)

Rolnictwo: jęczmień, pszenica, owoce cytrusowe, wino, warzywa, oliwki; bydło, owce, kozy
Eksport: 9,472 mld USD (2005)
Eksport – towary: fosforyty i nawozy, żywność i napoje, minerały
Eksport – partnerzy: Francja 33,6%, Hiszpania 17,4%, Wielka Brytania 7,7%, Włochy 4,7%, USA 4,1% (2004)
Import: 18,15 mld USD (2005)
Import – towary: półfabrykaty, maszyny i urządzenia, żywność i napoje, dobra konsumpcyjne, paliwa
Import – partnerzy: Francja 18,2%, Hiszpania 12,1%, Włochy 6,6%, Niemcy 6%, Rosja 5,7%, Arabia Saudyjska 5,4%, Chiny 4,2%, USA 4,1% (2004)
Zadłużenie zewnętrzne: 15,6 mld USD (2005)
Pomoc gospodarcza: otrzymuje 218 mln USD ze środków Oficjalnej Pomocy Rozwojowej (ODA) (2002)

Łączność
Linie telefoniczne: 1 219 200 (2003)
Telefony komórkowe: 7 332 800 (2003)
Domena internetowa: .ma
Dostawcy Internetu: 3 627 (2004)
Użytkownicy Internetu: 800 000 (2003)

Transport
Koleje: 1907 km
Sieć drogowa: 57 694 km, utwardzonych 32 551 km, nieutwardzonych 25 143 km (2002)
Szlaki żeglugowe: brak
Rurociągi: ropa naftowa 362 km, produkty ropopochodne 491 km, gaz ziemny 241 km
Porty: Agadir, Casablanca, El Jadida, El Jorf Lasfar, Kenitra, Mohammedia, Nador, Rabat, Safi, Tanger; także hiszpańskie Ceuta i Melilla
Flota handlowa: 41 statków (powyżej tysiąca BRT), razem 236 131 BRT (2005)
Lotniska: 63, w tym 25 o nawierzchni utwardzonej (2005)

Armia
Zdolnych do służby wojskowej: 6 484 787 (2005)
Wydatki na armię: 2 305 mln USD (2003)
Procent PKB na armię: 5% (2004)

Leave a Reply